Nagy Ferenc élelmezésügyi miniszter

A Múltunk wikiből
Igrici, 1880. január 7. – Pétfürdő, 1937. február 15.
jogász,
Miskolc polgármestere, főispánja
Károlyi Mihály kormányának tárca nélküli közélelmezési minisztere
Wikipédia
Nagy Ferenc 1918-ban (Jelfy Gyula felvétele)

Siklós András

A forradalom győzelme

A kormánykoalícióba három párton kívüli szakembert is bevonnak: Linder Béla ezredest (hadügyminiszter), Nagy Ferencet (élelmezésügyi miniszter) és Berinkey Dénest (november 4-től igazságügyminiszter).

A gazdasági helyzet alakulása

A közélelmezési miniszter a minisztertanács február 20-i ülésén a közélelmezés általános helyzetét a következő adatokkal jellemezte: „A lisztszükséglet július 31-ig körülbelül 15 600 vagon, ebből fedezve lesz körülbelül 9200 vagon, a hiány körülbelül 6200 vagon. Ha papiroson levő készleteinket jobban behajtjuk, a helyzet valamivel jobb lesz. Cukorból október végéig kell körülbelül 445 ezer mázsa. A hiány fedezhető lenne, ha a cukorrépát lehetséges lesz feldolgozni, ehhez azonban kellő szénmennyiség kellene. A sertésszükséglet október végéig körülbelül 180 ezer db, ebből körülbelül 80 ezer db van biztosítva … A burgonyaszükséglet 12 ezer vagon, és külön 5000 vagon vetőburgonya. Összes fedezetünk erre a 17 ezer vagonra mindössze 7–8000 vagon, de e felett sem rendelkezünk teljesen, mert a burgonya jó része künn van a vermekben. Sóból két hónapra van csak fedezet.”[1]

Hajdu Tibor

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Kommunisták Magyarországi Pártjának egységtárgyalásai. A Magyarországi Szocialista Párt megalakulása.

Miközben a városi munkástanácsok egymás után alakítanak a hatalom haladéktalan átvételére direktóriumokat, az alföldi városi polgárság tipikus képviselője, Nagy Ferenc – a Károlyi-kormány volt közélelmezési minisztere – azt fejtegeti a Világban: miután a munkáshatalom gyors megvalósulása elkerülhetetlen, a polgárság önként adja át a hatalmat a szociáldemokratáknak, hogy ezáltal elkerülje a bolsevizmust.

Lábjegyzet

  1. Országos Levéltár, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1919. február 20.