Nagy József Zsigmond

A Múltunk wikiből

Pach Zsigmond Pál

Előszó

Köszönet illeti Nagy József Zsigmondot a technikai szerkesztői teendők különösen alapos és körültekintő ellátásáért, Lipcsey Ildikót, aki egyes román nyelvű történeti anyagok fordítását rendelkezésünkre bocsátotta, Szvoboda Gabriellát képszerkesztői munkájáért, valamint a Történettudományi Intézet könyvtárosait, dokumentátorait és adminisztratív munkatársait hasznos közreműködésükért.

Művei