Nagy Sándor

A Múltunk wikiből

hasonló névvel lásd Nagy Sándor (egyértelműsítő lap)

eredetileg Alexandrosz, angolul Alexander the Great, formálisan III. Alexandrosz, görögül Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, perzsául Szikandar

Pella, Kr. e. 356. július 20. és július 30. között – Babilon, Kr. e. 323. június 10.
az ókor egyik emblematikus figurája, Makedónia királya, kiváló hadvezér
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
AlexanderTheGreat Bust
1200 körül
Imre király házasságot köt Konstanciával, Endre herceg pedig feleségül veszi Gertrúdot.
Elkészül a Szent László-legenda, valamint a magyar Trója-regény és Nagy Sándor-történet.

Mócsy András

Politikai történet

Nagy Sándor makedón király thraciai hadjárata idején kelta követséget fogadott, és nem sokkal később a Balkánon uralkodó illír autariaták törzsét épp az északról rájuk támadt kelták verték tönkre.

Györffy György

Fegyverszünet. Pénzügyi reform.

Anasztázia anyakirálynő bőkezűen jutalmazta fia megsegítőit. Nordheimi Ottó bajor hercegnek, aki a legtöbbet tette a hadjárat elindítása érdekében, odaajándékozta „Attila hun király kardját”. Ez a kard, amelyet a német udvarban úgy tartottak számon, hogy minden tulajdonosának szerencsétlenséget okoz, minden valószínűség szerint azonos azzal a szablyával, amelyet a bécsi udvar kincstárában „Nagy Sándor kardja” néven őriznek.

Kristó Gyula

Írásbeliség

A Nagy Sándor monda jellemző személynevei is korán felbukkantak Magyarországon: Sándor (Alexander) 1146-ban, Fülöp 1181-ben, Olimpiász, Nagy Sándor anyja neve 1259-ben.

R. Várkonyi Ágnes

Művészetek

Kiemelkedő szépségű a kolozsvári unitárius templom reneszánsz szószéke, mennyezetén az egyház nemzetközi szimbólumával, a fiait vérével tápláló pelikánnal. A kazettásan osztott, sík famennyezetet, a karzatot és a padokat helyi mesterek festették. A nyárádszentimrei mennyezeten mitológiai és történelmi rajzok vannak, a hollón lovagló Nagy Sándor, a magyar díszöltönyben zenélő Szent Dávid, szirének, najádok és a halál rémképe.

Arató Endre

A szlovák nemzeti tudat kiválása a szlávból

Kedvelt argumentuma volt a szláv „nemzet” ősi volta bizonyításának a Nagy Sándor által adományozott privilégium.

Irodalom

A Trója-regény és a Nagy Sándor-regény kérdéseiről tájékoztat: Hadrovics László, Az ómagyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban (A Magyar Tudományos Akadémia I., Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1954. 1-4); A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk (A Magyar Tudományos Akadémia I., Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1960. 1-4).