Nagy Vince

A Múltunk wikiből
Szatmárnémeti, 1886. március 4. – New York, 1965. június 1.
politikus
Wikipédia
G9Nagy Vince (1886-1965).jpg
G9Nagy Vince (1886-1965)

Siklós András

Harc a hadsereg leszerelése és újjászervezése körül

A küldöttség távozása után Károlyi és Nagy Vince a kormány nevében szólt a Szent György téren felsorakozott katonákhoz, majd a Katonatanács székházának ablakából Pogány József beszélt: „Ezekkel a követelésekkel állunk vagy bukunk”[1] – jelentette ki szűnni nem akaró éljenzés közepette.

Egyenlőtlen fellépés a kommunista párt és az ellenforradalom ellen

Január 23-án a minisztertanács Böhm és Garami hozzájárulásával kimondta, hogy a belügyminiszter a kommunisták ellen preventív intézkedéseket is tehet, „ha ezek bűncselekményt követnek el, vagy annak elkövetését kilátásba helyezik”.[2] E határozat a kommunisták lakbéruzsora elleni akcióját kívánta ürügyül felhasználni a rendőrség által javasolt letartóztatásokhoz. (A párt ezen akciója a lakóházak köztulajdonba vételét követelte, és felhívta a lakókat; tagadják meg a február 1-én esedékes negyedévi lakbérfizetést.)

A belpolitikai feszültség fokozódása

A március 17-i minisztertanácson Nagy Vince a polgári pártok nevében az agitációs szabadság biztosítását követelte. Bejelentette: készek lemondani, jöjjön egy szocialista kormány. A szociáldemokrata miniszterek ígéretet tettek a sérelmek orvoslására, a szocialista kormány gondolatát elutasították.

Hajdu Tibor

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Kommunisták Magyarországi Pártjának egységtárgyalásai. A Magyarországi Szocialista Párt megalakulása.

A baloldal nem titkolta, hogy az április 13-ra kiírt képviselő-választás eredménye számára csak azt dönti el: „vajon Magyarországon békés vagy pedig erőszakos eszközökkel valósul-e meg a szocializmus…”[3] A Népszava fenti nyilatkozatát alátámasztja Nagy Vince javaslata: a Magyarországi Szociáldemokrata Párt a választások előtt vegye át a kormányzást.

Lábjegyzetek

  1. A budapesti helyőrség tüntetése. Népszava, 1918. december 13.
  2. Országos Levéltár, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1919. január 23.
  3. Népszava, 1919. március 19.