Nagyharsány

A Múltunk wikiből
község Baranya megyében a siklósi kistérségben
Wikipédia
HUN Nagyharsány COA.png
1687. augusztus 12.
A Szent Liga hadai Lotharingiai Károly főparancsnoksága alatt Nagyharsánynál jelentős győzelmet aratnak Szulejmán nagyvezír serege fölött.

Bóna István

Avar régészeti lelőhelyek

település korai késői megjegyzés
avar kor
MAGYARORSZÁG
Nagyharsány X

Györffy György

A keresztény királyság megalapítása

A kérdésben új elemet jelent az 1000 tájára keltezhető nagyharsányi pénzlelet, melyben 40 darab érem került elő, egyik oldalán a Szent István pénzeit jellemző Regia Civitas felirattal, másik oldalán egy zászlós lándzsát tartó kar képével és LANCEA REGIS felirattal.

Makkai László

Magyarok az erdők és a vizek oltalmában

Olyan, a 16. században még virágzó mezővárosok, mint Tolna, Laskó, Kálmáncsa, Nagyharsány, Vörösmart, Hercegszőlős elhanyatlottak, részben el is rácosodtak, híres kálvinista iskoláik elsorvadtak. A legnevezetesebb iskola, a tolnai 1600-ban diákjaival együtt Kecskemétre menekült.

R. Várkonyi Ágnes

Buda visszavívása

A nagyvezír mintegy 40 ezer főnyi hadereje 1687 nyarán vonult át az eszéki hídon, és előcsatározások után augusztus 12-én megütközött Mohács és Siklós között, a nagyharsányi hegy lábánál a szövetségesek egyesült 57 ezer főnyi hadseregével. A lovasság kardélre került vagy a Karasica mocsarába fulladt. A menekülők alatt leszakadt a Dráva-híd. Buda visszafoglalását az 1687. augusztus 12-i győzelem pecsételte meg, tette mintegy visszafordíthatatlan történelmi ténnyé. A nagyharsányi csatanyerés hírét az ütközetben kiválóan harcoló Savoyai Jenő vitte meg Bécsbe.

Eszmék harca

A Buda visszafoglalását katonailag megpecsételő nagyharsányi ütközet után még hosszú út van hátra a háború befejezéséig, de már eszmék harcolnak azért, hogy a török kiűzését kinek az érdemeként és milyen célok jegyében rögzítse majd a történelem.

A balkáni hadjárat

A Szent Liga csapatai a Buda visszafoglalására induló nagyvezír seregét megsemmisítő nagyharsányi győzelem után egyetlen lendülettel elérték Magyarország déli határát.