Naláczy István

A Múltunk wikiből
Kislexikon – Bábolna

R. Várkonyi Ágnes

Pénz- és hitelviszonyok: az 1657–1659. évi pénzreform és következményei

Mennyiben szorult a fejedelemség külső hitelekre? A tranzakciókra a Levant Company, továbbá a francia hatalmi politika és a lengyel kapcsolatok érdekköreinek vizsgálata adhat majd választ. Figyelmet érdemel az a tény, hogy Naláczy István 1678-ban Drinápolyban vett fel kölcsönt, 1687-ben pedig az erdélyi állam konstantinápolyi házát köti le a Maurocordatótól, a portai főtolmácstól felvett 2400 tallér kölcsön fejében.