Nicea

A Múltunk wikiből

görögösen Nikaia, törökül Iznik, görörgül Νίκαια, precízen Nicaea

kisázsiai város az Izniki-tó keleti partján

Wikipédia

Nicaea theatre
325
A niceai zsinat.

Györffy György

A keresztes hadjárat

A rendezett keresztes hadak 1096 végén egyesültek Konstantinápolyban, ahol a császár átszállította őket a Boszporuszon. 1097-ben visszafoglalták a szeldzsukoktól Niceát, ez a görögöké lett, míg az elfoglalt Antiochiát, Edesszát és Jeruzsálemet (1099) nem engedték át a császárnak, hanem egy-egy keresztes fejedelemséget alapítottak benne, amivel a görög–latin ellentétek újból kiéleződtek, és az egyházunió reménye füstbe ment.

Kristó Gyula

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

II. Endre 1218 januárjában hazaindult a Szentföldről, anélkül, hogy a mohamedánokkal szemben bármiféle eredményt fel tudott volna mutatni.

Visszaútjában már ötletszerű és alkalom szülte dinasztikus terveit szövögette. A Kisázsia déli részén levő örmény királyságban harmadszülött fiát, Endrét jegyezte el II. Leó örmény király leányával abban a reményben, hogy jegyese révén Endre Örményország trónjára léphet. A bizánci birodalom tradícióit ápoló kisázsiai nikaiai császárságban I. (Laszkarisz) Theodórosz császár leányát, Máriát nyerte meg elsőszülött fia, Béla jegyeséül. Theodórosz más szálon is rokonságban állott Endrével: mivel felesége Courtenay Péter egyik leánya volt, a nikaiai császárt és a magyar királyt sógorság kötötte össze. Endre Laszkarisz Máriát Magyarországra hozta. Nikaiában egyébként kellemetlen afférban volt része a magyar uralkodónak: nagybátyjának, a görög földön otthonra lelt Géza–Jóannésznak a fiai támadtak rá.