Niképhoros pátriárka

A Múltunk wikiből

NINCS NET!

Műve

Fehér Géza vette észre (A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Budapest, 1940). 9), hogy a bolgár szerződéskötés rítusa megegyezik a fehér ló mondával, s mind az adott, minde a cserébe vett tárgyak jellemző darabjai előfordulnak benne. A rítust Ignatios pátriárka írt le elődje, Niképhoros pátriárka életrajzában: Nicephori opuscula. Editor C. De Boor (Lipsiae, 1880). 209–207.