Nin

A Múltunk wikiből
(Nona szócikkből átirányítva)

latinul Nona

kis észak-dalmát település, amely egy alig fél kilométer széles szigeten terül el Zárától nem messze
Wikipédia
Nin1.JPG

Bóna István

IX. századi régészeti leletek

A IX. századi Kárpát-medence a régészeti lelőhelyek alapján
név megjegyzés
Nin Karoling lelet szláv környezetben, IX. századi szláv temető avar hagyománnyal, IX. századi Karoling régészeti lelőhely

Györffy György

„Aktív” külpolitika

Az egykorú forrásokból annyi bizonyos, hogy Zelemér 1075-ben lett Horvátország és Dalmácia királya, ez előtt az idő előtt a Tengermellék felső végén, Zára és Nona (Nin) vidékén szerepel oklevelekben mint a horvát király alá tartozó bán, akinek Konstantin császár szerint három horvát zsupa, Lika, Korbávia és Gecske volt alárendelve.

Külpolitika. Horvátország megszállása.

  • A horvátok a Tengermelléken az avar fejedelmektől függő viszonyban voltak, Nagy Károly avar hadjáratai nyomán viszont frank függőségbe kerültek, és 800 körül Nona (Nin) városban székelő fejedelmük felvette a kereszténységet.
  • László 1091 kora tavaszán a Száva mellől megindította csapatait. A földrajzi viszonyokból és az előállt helyzetből arra következtethetünk, hogy fő erejével az Una folyó völgyén át, a Bihács–Tinnin (Knin) főútvonalon Tengerfehérvár (Biograd) székhelyre és kikötőbe vonult be, mellékhadaival pedig egyrészt a horvát „bánság”-ot (Lika, Korbávia és Gecske) és a mögötte fekvő Nona (Nin) királyi székhelyet foglalta el, másrészt a Pozsegával átellenben fekvő moesiai részekre, Bosznia keleti felére vonult be.

Kristó Gyula

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

A velencei befolyás ellensúlyozására II. Endre sorra érvényesítette a dalmát városok korábbi kiváltságait, s első uralkodói tetteinek egyikeként még 1205-ben Nona város polgárainak jogait és kiváltságait állapította meg, majd 1207-ben esküvel erősítette meg Spalato város kiváltságait II. Géza 1142. évi, kétes hitelű oklevele alapján, s ugyancsak 1207-ben kiváltságlevelet adott a spalatói érsekség számára.