Novgorod

A Múltunk wikiből

oroszul Новгород

Oroszország legősibb és egyik legfontosabb történelmi városa
Wikipédia
Coat of Arms of Veliky Novgorod.png

Bartha Antal

A kora vaskori társadalom, i.e. VII. – i.sz. III. század

Novgorod esetében a IX. század folyamán a szláv és finnugor lakosság föderációja vetette meg e jelentős politikai alakulás alapját.

Kristó Gyula

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

A krakkói fejedelem önkényes cselekedete miatt II. Endre haragra lobbant, s elvette Leszektől Przemyślt. A megszégyenített lengyel uralkodó a novgorodi Msztyiszlavtól kért segítséget, neki ajánlva fel Kálmán halicsi trónját. A magyar uralmat terhesnek érző halicsiak viszont Danyilót hívták meg Halics élére. A versenyfutás 1215-ben Msztyiszlav győzelmével végződött, elűzte Halicsból Kálmánt, aki híveivel, köztük Szugyiszlav bojárral Magyarországra menekült. A halicsi fejedelmi széket Msztyiszlav foglalta el, Danyilo pedig Msztyiszlav leányát vette feleségül. Danyilo szemet vetett az előző évben a lengyel uralkodó tulajdonába jutott nyugat-halicsi területre, Przemyślre, s apósa tiltakozása ellenére hozzákezdett a maga számára történő meghódításához. 1216 tavaszán Leszek sereget küldött Danyilo ellen, de az kevés sikert tudott felmutatni. Ekkor Leszek újra szövetséget ajánlott II. Endrének, lemondva halicsi területi igényeiről veje, Kálmán javára. A lengyel és a magyar sereg Przemyśl bevételével kezdte meg a halicsi hadjáratot, majd nyílt csatában vereséget mért Msztyiszlav erőire. Ezt követően a Danyilo által védett Halics ellen fordultak. A Kálmán vezette magyar sereg és a lengyelek egészen az első hó leeséséig, októberig kísérleteztek az ostrommal. Táboruk lebontása után azonban váratlan sikert mondhattak magukénak. Legyőzték és a fejedelemségből kiűzték Msztyiszlavot. Ez tarthatatlanná tette Danyilo helyzetét is. Így 1216 végén helyreállt Halicsban Kálmán rutén királysága, az orosz fejedelemség újra magyar uralom alá került.

A tatárok útja Vereckéig

Jurij Vszevolodovics vlagyimir-szuzdali nagyfejedelem 1238. március elején a Szity folyónál csatát vesztett a mongolok ellenében, seregét a mongolok felmorzsolták, s elözönlötték a fejedelemséget. A tatár csapatok délen Perejaszlavlot vették be, és megközelítették Kijevet. Mihail Vszevolodovics fia, Rosztiszlav után Magyarországra menekült. Az északon támadó tatárok egészen Novgorodig nyomultak előre, de az Ilmeny-tó partján levő várost már nem kísérelték meg elfoglalni. Visszavonultak a Volgától keletre, útközben több orosz fejedelemséget, a szmolenszkit és a csernyigovit végigdúlták.

Pach Zsigmond Pál

Rendiség és abszolutizmus

Az ősi orosz uralkodóház kihaltát (l598) követő „zavaros időkben” pedig a lengyel és a svéd haderő Oroszország belsejébe, Moszkváig, illetve Novgorodig hatolt.

Sinkovics István

Lengyelország trónján

Pszkov városának ellenállását azonban Báthori csapatai 1581-ben öt hónapi súlyos harcban sem tudták megtörni, és ezzel megakadt a további előnyomulás.

A háború mind a két felet erősen igénybe vette, és a pápa megbízottjának közvetítésével 1582 januárjában 10 évre fegyverszünetet kötöttek. A cár lemondott Livóniáról és a Litvániához tartozott belorusz területek jó részéről, Polockal együtt, viszont visszakapta Pszkov és Novgorod térségében az elfoglalt földeket és várakat.