Nyáry Ferenc

A Múltunk wikiből
1500 körül – Bucsány, 1551

hasonló névvel lásd: Nyáry Ferenc (XVII. század)

neves törökverő huszárkapitány
Wikipédia

Sinkovics István

Az oszmán hatalom új hódításai

1544 augusztusában az esztergomi törökök éjnek idején meglepték Léva várát, de az őrség Balassa Menyhárt vezetésével elűzte a támadókat, Nyáry Ferenc surányi várkapitány pedig az Ipoly melletti szalkai mezőn (Hont vármegye) szétszórta a fosztogató sereget.

Zimányi Vera

A földesurak előretörése a piacon

Az 1542. évi vámnaplóban Nyáry Ferenc, Balassa Imre, Révay Ferenc, Pekry Anna, a század derekán Dobó István, Zay Ferenc és Bornemisza Sebestyén, Nádasdy Tamás nádor, Kerecsényi László gyulai főkapitány szerepelnek a marhakereskedelem haszonélvezőiként, a század végén pedig már a Zrínyiek is kivették részüket e tevékenységből, de mellet­tük megtalálhatók voltak a kis- és középnemesek is.

Főurak–nemesek

A mohácsi vész után országos főméltóságot viselő személyek névsora nagyon átalakult; első pillantásra úgy tűnik, hogy a vezető főnemesi réteg teljesen kicserélődött, mindössze nyolcan származtak a Mohács előtt is előkelő családokból; tizennégynek az ősei között viszont nem volt korábban országos méltóságot viselő személy. Ők látszólag új emberként kerültek be a vezető elitbe. Valójában azonban tizenegy személy közülük is a Mohács előtti előkelők közeli rokona: veje, unokaöccse vagy özvegy második férje – volt (Nádasdy Tamás, Révay Ferenc, Pekry Lajos, Nyáry Ferenc, Macedóniai Péter, Zrínyi Miklós, Tahy Ferenc, Dessewffy János, Erdődy Péter, Kecseth Márton, Salm gróf).