Nyáry István

A Múltunk wikiből
1585 körül – Kassa, 1643. március 6.
főajtónálló mester, felső-magyarországi főkapitány
Wikipédia

Makkai László

Báthori Gábor megvédi Erdélyt

A vezérek közt Forgáchon kívül olyan nagyurak szerepeltek, mint Homonnai György, Bálint nemrég katolizált unokaöccse, Bocskai Miklós, az elhunyt fejedelem rokona, Dóczy András, a későbbi kassai főkapitány, Nyáry István, volt váradi kapitány. Bármelyikük szívesen vette volna, hogy királyi kormányzóként ő legyen Báthori utódja.

A hét vármegye megtartásának gondjai

Felső-Magyarország vármegyéi közül 1629-ben csak négynek volt protestáns főispánja (Rákóczi György Borsodban, Nyáry István Szabolcsban, Perényi Ferenc Abaújban, Perényi Gábor Ugocsában), a többiek élén csupa Habsburg-párti nagybirtokos (Esterházy Miklós, Homonnai János, Alaghy Menyhért, Pethe György, Rákóczi Pál, Károlyi Mihály) állott.

A barokk főúr

Esterházy elsősorban az erdélyi határ mentén igyekezett barátokat szerezni, vagy barátait kulcspozíciókba odahelyezni. Erdélyi politikájának beépített emberével, Csáky Istvánnal – aki Erdélyből később menekülni volt kénytelen – mindvégig jó kapcsolatot, sűrű levelezést tartott fenn, de különösen nagy gondot fordított arra, hogy az esetleges erdélyi támadások kivédésére hivatott kassai főkapitányságba lekötelezettjeit, barátai közül valakit vagy legalábbis jó katolikusokat állíttasson be, így Alaghy Menyhért után Forgách Miklóst, majd sógorát, Nyáry Istvánt, végül Forgách Ádámot.