Nyírtass

A Múltunk wikiből
község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kisvárdai járásban
Wikipédia
Nyírtass címere
Nyírtass címere

Tasvására Nyírtass régi neve. Nyírtass :: Településünk bemutatkozik

Bóna István

IX. századi régészeti leletek

A IX. századi Kárpát-medence a régészeti lelőhelyek alapján
név megjegyzés
Nyírtass szláv urnatemető

Györffy György

Az Árpád-fiak szállásrendje és a dukátus

Anonymus a dukátus birtokosairól rendelkezett némi hagyományokkal, de ezeket csak mint motívumokat érvényesítette regényes gestájában. Mivel az Árpád-házi királyok Zolta fiától, Taksonytól származnak, Zoltát tette meg Árpád trónörökösének, és vele indította a bihari dukátust. Szerepel nála ugyan Szabolcs is, mint Szabolcsvár építője, és Tas, mint a szabolcsi Tasvára birtokosa, de ő ezt a két „herceget” (urat) a hét vezér (hét úr) között szerepelteti.

Település, gazdasági élet

Az árucsere a fejedelmek, hercegek és törzsfők udvarhelyein zajlott le (ilyen volt például a nyírségi Tasvára), ahol az úrnak módjában állt vámot szedni.

Géza történelmi szerepe és egyénisége

Noha a magyar társadalom átalakulásának és a kora feudális állam megszervezésének ideje István király idejére esik, ennek az átalakulásnak a gazdasági feltételei már a X. század közepére kifejlődtek.

Jelentette pedig ez azt, hogy volt egy olyan köznépi társadalom, amelytől mezőgazdasági és kézművestermékeket lehetett elsajátítani, amelyben megindult a belső árucsere folyamata – például Tasvásárán –, és hogy volt egy olyan fejedelmi erőszakszervezet, amely biztosította az adóztatás és a távolsági kereskedelem lefölözését.

Heckenast Gusztáv

Magyarország bányászata és ipara a török kiűzése után

Néhány Szabolcs megyei falu (Apagy, Bogdány, Demecser, Ibrony, Pátroha, Tass) jobb módú jobbágysága paraszti háziipar formájában foglalkozott salétromtermeléssel, a finomítást a nagykállói kincstári salétromfőző műhely végezte, s innen szállították a salétromot a bányavidékekre.