Odilo Ringholz

A Múltunk wikiből
[1]

Műve

Odilo levelére lásd O. Ringholz, Der heilige Abt Odilo von Cluny in seinem Leben und Wirken (Brünn, 1885). XXXV—XXXVI. skk.