Odilo Saint Gilles-i apát

A Múltunk wikiből

Györffy György

Az egyház átszervezése, egyházi művelődés

A reformpápák fő támaszának ekkor Montecassino és Saint Gilles számított. Montecassinói apátból lett pápa például VII. Gergely utóda, III. Viktor. László 1091-ben Oderik montecassinói apáthoz intézett levelében írja, hogy e két főapátsággal kíván kapcsolatokat kiépíteni, és beszámol Saint Gilles-i alapítványáról. A Rhône deltájában alapított Szent Egyed (Saint Gilles)-apátsággal ugyanis már korábban felvette a kapcsolatot;az apátságnak adta monostorépítés végett a somogyi földvárat, az úgynevezett „Kupa várát” a hozzá tartozó „várossal” együtt. A hely kiválasztásakor, amikor Odilo francia apát is megjelent, még csak egy püspöki joghatóság alá tartozó királyi apátság létesítéséről volt szó, 1091-ben azonban az alapítási aktusra és a birtokok átadására megjelent Teuzo pápai legátus is, és akkor ki kellett derülnie, hogy sajátlagos jogi helyzet áll fenn, Saint Gilles ugyanis a pápa „tulajdona” volt, s így Somogyvárnak is pápai tulajdonba kellett volna átmennie. Szent László alapítólevele nem maradt reánk, csupán a franciák utólagos feljegyzése az alapításról, és ebben – a kényes kérdést kikerülve – csupán annyit foglaltak írásba, hogy a király Somogyvárat Szent Péter és Pál (azaz Róma) és Szent Egyed (azaz Saint Gilles) tulajdonába adta, de a királyi kegyuraság és a püspöki jog fenntartásával.

Külpolitika. Horvátország megszállása.

II. Orbán, értesülve a horvátországi fejleményekről, rögtön elküldte Teuzo legátust Magyarországra, s vele jött Odilo Saint Gilles-i apát is a somogyvári apátság alapkőletételére. Az ünnepélyes aktuson megjelent Lampert és Dávid herceg, Jaroszlav orosz herceg (László veje), Péter nádor és számos főpap.

Kálmán király és Álmos herceg

II. Orbán pápa Kálmánhoz írott levelében ezt írja: „Beszámolt nekünk ... Odilo, Saint Gilles apátja munkálkodásodról, kiváló világi tevékenységed mellett az egyházi írásokban való jártasságodról és, ami a legnagyobb előny a bírói hatalom számára, erős vagy a szent kánonok tudományában.”[1]

Kálmán külpolitikája

II. Orbán pápa 1096 júliusában Saint Gilles-ben tartózkodott, s itt Odilo apáttól pontos felvilágosítást kapott Kálmán egyéniségéről, és rögtön levelet intézett hozzá, melyben jelezte, hogy Odilót legátusként Magyarországra küldi. Ez a legáció eredményezhette, hogy II. Orbán Kálmánt saját szövetségi rendszerébe házasságán keresztül is bevonta.

Lábjegyzet

  1. Fejér, CD II. 13.