Orci

A Múltunk wikiből
község Somogy megyében a kaposvári kistérségben
Wikipédia

Györffy György

A nyugati térítés kezdete

Sankt Gallen-i Brunó missziójával és az udvarhelyeken épült kápolnákkal áll összefüggésben, hogy a Szentgál helynevek, amelyek egyházuk védőszentjéről kapták nevüket, csak azon a szűkebb környéken fordulnak elő, ahol az Árpádok X. századi családi szálláshelyei voltak. Nyilvánvalóan ilyen az Esztergom, Kalocsa, Szekszárd és Veszprém melletti Szentgál, illetve a neki szentelt templom, a fejedelmi, hercegi és fejedelemnői udvarhelyek szomszédságában, de a nyugat-baranyai két Szentgál is egy-egy olyan patak mellett feküdt, amely a Siklós melletti Koppányhoz vezetett. A hatodik, a somogyi Orci nevű falu felett már inkább a Géza alatt beköltözött Orci német vezérhez kapcsolható, ha ugyan ő nem elkobzott udvari szálláshelyeket kapott meg.

Koppány lázadása

István Somogyból birtokokat adományozott a Koppány ellen harcoló lovagoknak, Vecelinnek, akinek fia Rád, illetve utódai, a Rád nembeliek Szárszó körül birtokoltak, továbbá Orcinak, a Harc-nemzetség ősének; e szálláshelyek koraiságát valószínűsíti, hogy a Tolna megyei Harc és a Somogy megyei Orci felett egy-egy Szent Gál-templomot építettek.

Uralkodó osztály és világi nagybirtok

Az István kori világi birtok eredete szerint két csoportba sorolható: egyrészt hajdani törzs- és nemzetségfők leszármazottainak meghagyott téli szállásaira, másrészt adománybirtokosok új szerzeményeire. A különbség a kettő között távolról sem volt olyan éles, mint gondolnánk. Az új adománybirtokosok ugyanis rendszerint elkobzott nemzetségi birtokot kaptak meg, mint például Csanád vezér Ajtony birtokait, de úgy látszik, hogy kezdetben a nyugatról beköltözött lovagok is elkobzott szálláspárokat kaptak. Ebből magyarázható például a Kapos–Sárvíz mellett Orci lovag nemzetségének birtoklása, melyből a Szekszárd melletti téli szállás és környéke vált Harc nemzetségi birtokká, és a somogyi erdők alján fekvő Orci – mint nyári szállás és legeltető hely – utóbb idegen kézben tűnik fel.