Orosz István

A Múltunk wikiből
Mád, 1935.07.16.
agrártörténész
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai

Pach Zsigmond Pál

Előszó

Amikor kötetünket közrebocsátjuk, nem mulaszthatjuk el, hogy köszönetet mondjunk munkánk lektorainak, Köpeczi Bélának, Klaniczay Tibornak és Orosz Istvánnak, valamint mindazoknak a kollégáknak – történészeknek és a társtudományok művelőinek -, akik a kézirat nyilvános, kibővített szerkesztő bizottsági vitáján részt vettek, és észrevételeik írásbeli vagy szóbeli közlésével értékes szakmai segítséget nyújtottak.

Mérei Gyula

Előszó

A kötet szerzői ezt a lehetőséget is felhasználják arra, hogy megköszönjék a kötet lektorainak, Szabad Györgynek és Fenyő Istvánnak szövegeik alapos, szempontokban gazdag bírálatát. Nem mulaszthatják el köszönetük nyilvánítását a kézirat nyilvános vitáján részt vevőknek gondolatokat ébresztő kritikai észrevételeikért. Hálával tartoznak Pach Zsigmond Pálnak, Ránki Györgynek, Gyimesi Sándornak, Orosz Istvánnak, H. Zádor Annának és Bölöny Józsefnek azért, mert a nyilvános vita után külön, írásos bíráló észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a kötet végleges formába öntésének munkáját.

Kovács Endre

Előszó

A korszak gazdasági és társadalmi fejlődését Katus László és Orosz István, a művelődés helyzetét Vörös Károly, a nemzetiségi kérdés alakulását Katus László ismerteti. Az időrendi áttekintést Somogyi Éva, a mutatókat Bojtár Anna készítette. A térképeket Spira György, Orosz István, Bereznay András és Katus László, a grafikonokat Katus László és Orosz István tervezte.

Műve

Magyarország mezőgazdasága a dualizmus első évtizedeiben

Egyéb művei