Orosz Pál

A Múltunk wikiből
?, Ungvár – 1710. július első napjai
kuruc tábornok
Wikipédia
1703. november 10.
Orosz Pál és Bóné András Boncidánál legyőzi a kolozsvári német őrséggel megerősített székely hadat. Thoroczkay István székely főkapitány fogságba esik, majd Rákóczi mellé áll.

R. Várkonyi Ágnes

Országos támadás, társadalmi érdekegység

Az előre beszervezetteken kívül az első nemesek politikai meggyőződésből, egyéni elszántságból vagy úgy kerültek Rákóczi táborába, hogy a felkelők foglyul ejtették őket. Többeket, mint Orosz Pált, az Ung vármegyei alispán fiát, régi thökölyánus múltja vitte a felkelők közé.

Erdély

Erdély sokáig mellékes területnek számított a fejedelem haditerveiben. 1703 őszén a helyi felkelések Orosz Pál és Bóné András magyarországi ezredei segítségével jelentős katonai sikereket értek el, kivívták a brádi, a szentbenedeki, a boncidai győzelmeket. Rabutin mintegy 8–10 ezer főnyi haderejével Szebenbe vonult vissza, és elszigetelődött a magyarországi hadszíntértől. Ellentámadását úgy szervezte meg, hogy Szebenből a főurakat küldte ki Erdély megcsendesitésére. A felkelők azonban, akiket a beszivárgó egykori Thököly-tisztek szerveztek meg, áthúzták a kegyetlenkedéseiről hírhedt Rabutin számításait. Thoroczkay István aranyosszéki főkapitányt Kolozsvár mellett fogták el saját katonái, Pekry Lőrinc Fehér megyei főispánt – más főurakkal együtt – Balázsfalvánál Guti István ejtette fogságba, Mikes Mihály háromszéki főkapitányt székely felkelők fegyverezték le, és küldték ki Rákóczihoz.

Rákóczi először 1703. november 29-én adott ki egész Erdélyországnak szóló pátenst, de ez a szász nációnak és az oláh nemzetnek kiadott pátensekkel együtt csupán ösztönzésül szolgált. Az erdélyi hadak directiójára Orosz Pált küldte be, az ország politikai megszervezésére egyelőre nem gondolt.

Diplomácia és hadsereg

Bercsényi, Esterházy Antal, Esterházy Dániel, Orosz Pál, Andrássy Pál, Csáky András ezredesként harcoltak a török ellen a császári seregben.

Földesurak, főtisztek, vállalkozó nemesek

A hadseregben Esterházy Antal, Forgách Simon, Bottyán János, Károlyi Sándor, Béri Balogh Ádám, Orosz Pál múltjukban is meghatározott, különböző típusokat testesítettek meg, különböző eredményekkel.

Művészetek

Orosz Pál 1690-ben Ispán Ferenc egykori igen szép mikóházi kastélyát restauráltatta.