Orsova

A Múltunk wikiből

latinul Dierna, románul Orşova, németül Orschowa, bolgárul Оршава

város Romániában Mehedinţi megyében
Wikipédia
Orsova címere
117–138
Hadrianus római császár uralkodása.
Municipium-alapításai Daciában: Napoca, Dierna, Drobeta; Pannoniában: Aquincum, Carnuntum, Mogentiana, Mursella, Salla, Cibalae, Bassiana, Aqua Balisae.
1738. augusztus 15.
Mehmed nagyvezír elfoglalja Orsovát.
1739. szeptember 1.
VI. (III.) Károly és I. Mahmud szultán megbízottai Belgrádban békét kötnek. A béke értelmében a törökök megkapják Belgrádot, Sabácot, Orsovát, valamint Szerbia és Havasalfölde 1718 óta császári kézen levő részét.
1878. május 20.
A TemesvárKaránsebesOrsova vonal megnyitásával létrejön a vasúti összeköttetés Romániával.

Mócsy András

Belpolitikai reformok és a tartományi igazgatás kiépítése

A katonai territoriumoknak Daciában valószínűleg jóval nagyobb volt a kiterjedésük, és ennek következtében nagyobb volt a katonaság igazgatási szerepe is. Nincsen tudomásunk arról, hogy a dák őslakosságot civitasokba szervezték volna, ellenben a határ menti területeken tudunk katonai felügyelet alatt álló körzetekről (regio), és több bizonyítékunk van arra vonatkozólag is, hogy nagy kiterjedésű területek – mint érc- és sóbányakörzetek vagy pedig egyszerűen mint legelők – császári vagy katonai tulajdonban voltak, és bérlők – mint nagyvállalkozók – aknázták ki azokat. Ezek a territoriumok foglalhatták el Dacia keleti, kevésbé romanizált felének nagyobbik részét, de az Erdélyi-középhegység bányái is császári tulajdonban voltak. Hadrianus municipium-alapításai ennek megfelelően a tartománynak csak kisebbik és nem is központi részét érintették. Napoca (Kolozsvár) municipiumán kívül két Duna-parti város: Dierna (Orsova) és Drobeta nyert városi rangot Hadrianustól. Mindkét dunai város a nagy vízi út átrakóhelye volt, ahonnan a fő közlekedési utak vezettek Dacia felé.

R. Várkonyi Ágnes

A balkáni hadjárat

Köprülü Musztafa két irányban támadt: miközben Thökölyt engedte, hogy Erdélybe menjen, ő maga a fősereggel megvette Ništ, Vidint, Orsovát, Galambócot, Szendrőt, 1690. október 8-án pedig Belgrádot.

Ember Győző

A Határőrvidék

Az Adriai-tengertől immár Orsováig terjedő Határőrvidéket 1762 és 1766 között Erdélyre is kiterjesztették.

Benda Kálmán

A koronázási hitlevél

Spielmann – a neki adott utasítás értelmében – legalább Orsovát mint hídfőállást akarta megmenteni Ausztriának, az orosszal való szakítást pedig elutasította.

Mérei Gyula

A tőkefelhalmozás lehetőségei és a kereskedelmi tőke

A gyarmati áruk, a levantei termékek gyakran drinápolyi nagykereskedők bukaresti, orsovai ügynökeinek révén kerültek a pesti megbízotthoz és onnan a bécsi cégekhez.

Spira György

Győzelmek a mellékhadszíntereken

Bem pedig, aki a VI. (erdélyi) hadtest 9 ezer embere élén április 16-án kezdte meg temesközi hadjáratát, eközben elébb a temesvári császári várőrség Lugosra kikülönített csoportját szorította vissza a vár falai közé, majd azok ellen a császári csapatok ellen fordult, amelyek márciusban Erdélyből Havaselvére menekültek előle, de április 22-én Ignaz Malkovsky altábornagy vezetésével Orsovánál újból magyar földre léptek, s néhány gyors mozdulattal elérte, hogy ez a jóval erősebb – ekkor 14 ezres létszámú – hadtest május 16-án másodízben is kitakarodjék az országból.

Szász Zoltán

Állami gazdaságfejlesztés és gazdasági törvényhozás

A magyar kormány bele is egyezett az orsovai csatlakozás kiépítésébe, de mert az orsovai vonal az Osztrák Államvasúttársaság kezén volt, a német kívánsághoz hozzáfűzte a maga igényét is a BrassóPredeálBukarest vonal egyidejű megteremtésére. Ettől viszont a nagy kiadások miatt a román kormány vonakodott, s csak kényszerből ment bele a két csatlakozás egyidejű átadásának tervébe. 1879-ben már ott állt egymással szemben Orsovánál e magyar és román vaspálya, de köztük szekerek jártak, mert várni kellett a predeáli román vonal befejezésére, mígnem a Tisza-kormány elunta a várakozást és hozzájárult a lépcsőzetes megnyitáshoz.