Ottó comes

A Múltunk wikiből

Györffy György

Uralkodó osztály és világi nagybirtok

Nem tisztázott, hogy egy több faluból álló nemzetségi birtok István király korában milyen arányban nyugodott az úr ekéjével és ökreivel dolgozó „szántó”-gazdaságon, és milyen mértékben terménnyel adózó félszabad termelők gazdaságán. Ottó comes 1061. évi birtokösszeírása mindkettő meglétére s ezenfelül különféle szolgáló népek jelenlétére mutat.

Kristó Gyula

Stílusirányzatok

A legjobban annak a kolostortemplomnak a típusa ismert, amely kis létszámú szerzetest fogadott be, s az alapító és leszármazottai, a kegyúri jogokat gyakorló világi előkelők temetkezésére szolgált: az úgynevezett nemzetségi monostortemplomok típusa. Előzményei már a XI. század második felében megjelentek Ottó comes 1061. évi zselicszentjakabi és Péter comes 1067 körül alapított százdi monostorával, jelentős részük azonban a XII. században épült fel.