Pach Zsigmond Pál

A Múltunk wikiből
Budapest, 1919. október 4. – Budapest, 2001. szeptember 8.
történész, egyetemi tanár
Wikipédia

Ember Győző

Előszó

Nem mulaszthatjuk el, hogy befejezésül köszönetet ne mondjunk mindenkinek, aki segítségünkre volt a kötet elkészítésében. Levéltárosoknak és könyvtárosoknak, itthon és külföldön, akik kutatásainkban támogattak minket. A kézirat lektorainak, Benda Kálmánnak, a történettudományok doktorának, Gyimesi Sándornak, a történettudományok kandidátusának, Tarnai Andornak, az irodalomtudományok doktorának. Mindazoknak a kollégáinknak, akik akár a kézirat vitáján, akár magánúton eljuttatták hozzánk kritikai észrevételeiket. És végül, de nem utolsósorban a Magyarország története tíz kötetben szerkesztőbizottsága vezetőjének, Pach Zsigmond Pál akadémikusnak eszmei-elvi és baráti irányításáért, amellyel hosszú éveken át segítette munkánkat.

Mérei Gyula

Előszó

A kötet szerzői ezt a lehetőséget is felhasználják arra, hogy megköszönjék a kötet lektorainak, Szabad Györgynek és Fenyő Istvánnak szövegeik alapos, szempontokban gazdag bírálatát. Nem mulaszthatják el köszönetük nyilvánítását a kézirat nyilvános vitáján részt vevőknek gondolatokat ébresztő kritikai észrevételeikért. Hálával tartoznak Pach Zsigmond Pálnak, Ránki Györgynek, Gyimesi Sándornak, Orosz Istvánnak, H. Zádor Annának és Bölöny Józsefnek azért, mert a nyilvános vita után külön, írásos bíráló észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a kötet végleges formába öntésének munkáját.

Művei

Egyéb művei

Felhasználtuk H. Van der Wee, Skalweit, Goubert, Trevor-Roper, Heckscher, Lipson, Supple, Braudel, Chaunu, Polisensky, Wallerstein, Pach Zsigmond Pál és mások munkáit, amelyet az Egyetemes történeti bevezető, az I. fejezet részletesen ismertet.