Padányi Bíró Márton

A Múltunk wikiből
Padány, 1693. április 15. – Veszprém, 1762. augusztus 16.
veszprémi püspök
Wikipédia

Kosáry Domokos

Katolikus expanzió

S ha a püspökök közt akadt néha egy-egy nagy ambíciójú köznemes, mint Padányi Bíró Márton 1744-től Veszprém élén, az sem a szervező munka irányításában, sem a hatalmi eszközök alkalmazásában nem maradt el a született nagyurak mögött.

A protestáns egyházak

Midőn Padányi Bíró Márton veszprémi püspök, a katolikus expanzió újabb szakaszának e különösen elszánt és erőszakos képviselője ismét az egész hazai protestantizmus fizikai megsemmisítésének gondolatát vetette fel (Enchiridion de fide. 1750), Mária Terézia a nemzetközi visszatetszésre és főleg a porosz közbelépésre tekintettel a könyvet betiltotta. Egyébként azonban hagyta, hogy Bíró folytassa a protestánsok zaklatását.

Műve

Az 1751. évi országgyűlésről:Padányi Bíró Márton, Comitia, azaz ország gyűlése amelyben Magyarországon… békesség és igazság hirdettetik (Pozsony, év nélkül)