Pallavicini György

A Múltunk wikiből

Pallavicini György Mária Arthúr József Ede István Gusztáv Károly

Budapest, 1881. december 5. – Budapest, 1946. január 4.
nagybirtokos, legitimista politikus, tartalékos huszárkapitány
Wikipédia
Pallavicini György 1917-29.jpg

Siklós András

Az ellenforradalom szervezkedése

Az új alakulatként december elején zászlót bontó Országos Földmíves Pártot – parasztfogó célzattal – az Országos Magyar Gazdasági Egyesület és a Gazdaszövetség hívta életre. Irányításában gróf Pallavicini Györgynek (Andrássy vejének és munkatársának), valamint az említett, a nagy- és középbirtok érdekeit védő szervezetek funkcionáriusainak jutott a vezető szerep.

Egyenlőtlen fellépés a kommunista párt és az ellenforradalom ellen

További internálásokra alig került sor, bár a február 22-i minisztertanácson egyesek gróf Károlyi József, gróf Bethlen István, Wekerle Sándor, Pallavicini György őrgróf és Bangha Béla őrizetbe vételét is javasolták.

Új tervek, elgondolások a külpolitikában

A misszióhoz fűződő kapcsolatok március közepén mélypontra jutottak. A budapesti napilapok ez időben egyre-másra közöltek cikkeket a konzervatív körök és az antanttisztek kapcsolatáról, az innen eredő információkról, az informátorok személyéről, nevüket is felsorolva (Bethlen István, Pallavicini György, Mikes Ármin, Tormay Cecil stb.).

Hajdu Tibor

A szocialista forradalom békés győzelme

Lovászy, aki a Károlyi-párt szakadásakor Károlyi óriási tekintélye ellenére is magával vitte a többséget, most egymás után vesztette el híveit, s legszívesebben maga is visszafordult volna; Nagyatádi Szabó István szakított a Pallavicini-féle „kisgazdákkal”, és határozottan Károlyi mellé állt.

L. Nagy Zsuzsa

A fővezérség szerepe

Augusztus 12-től fokozatosan kiépült a kerületi kormánybiztosságok rendszere, majd felállították a dunántúli központi kormánybiztosságot. A kormánybiztosok zömmel a nagybirtokos arisztokrácia soraiból kerültek ki: Sigray Antal gróf, Pallavicini György őrgróf, Zichy István, Károlyi József, Ráday Gedeon grófok nevei fémjelzik e testületet. 1920. július végéig tulajdonképpen ők látták el a főispáni feladatokat. A sajátos viszonyok között a szervezet egészének működése az egyes személyek politikai beállítottságától és a „nemzeti hadsereghez” való viszonyától függött.