Pataki Füsüs János

A Múltunk wikiből

névváltozatok: P. Füzös, Fűsős, Füsös, Fűsűs

Sárospatak, 1600 körül – Szatmár, 1629 tavasza
református prédikátor, író
Wikipédia
1626
Bécsben megjelenik az első teljes katolikus Biblia-fordítás, Káldi György munkája; Bártfán Pataki Füsüs János Lipsius hatása alatt írt műve, a Királyoknak tüköre.

Makkai László

Az erdélyi hatalmi központosítás

Így vélekedett Bethlennek ugyancsak Jakab királyból merítő papja, Pataki Füsüs János is Királyoknak tüköre című, a fejedelemnek dedikált művében: Az igaz király „amaz hízelkedőknek agyoktúl nem igazán kikoholtatott, kegyetlenökhöz illendő éktelen vélekedést pediglen kirekeszti elméjéből: az fejedelem szabados az törvénytől … Holott mindenek az törvények alá vannak vettetvén, csak egyedül az törvénynek szerzője, az Isten [van] az törvények felett.” Mindazonáltal „úgy éljen az király az tanácsosokkal, miképpen a fő hajómester az sok evedzősökkel; noha sokan vonsszák a hajót, de azért az egész hajónak főképen való gondját csak az hajómester viseli. Így kell az királynak az egész országnak és polgári társaságnak kiváltképpen való gondját egyedül viselni.”[1]

Lábjegyzet

  1. Magyar gondolkodók. 17. század. Válogatta Tarnóc Márton. Budapest, 1979. 71, 85.