Patay Pál

A Múltunk wikiből

A bujáki vár

Művei

  • Korai és középső bronzkor eleji kultúráinkat a maga idejében korszerűen foglalta össze Patay Pál könyve (Korai bronzkori kultúrák Magyarországon. Dissertationes Pannonicae. Ser. II. No. 13. Budapest 1938);
  • A bükki kultúra le­letkatasztere: Korek JózsefPatay Pál, A bükki kultúra elterjedése Magyarországon (Régészeti Füzetek Ser. II. No. 2. Budapest, 1958).;
  • Rézkori arany­leleteinket is Patay foglalta össze (Archeológiai Értesítő 85. 1958. 37–46).
  • A bodrogkeresz­túri kultúra hencidai nagy aranyleletét publikáló Gazdapusztai Gyula (Évk: DDM 1968. 33–48; Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 98. 1967. 292–297) véleményét nehéz volna elfogadni: szerinte a korszak kincsei "közösségi tulajdonban" voltak. Egyértelműen ellentmondanak ennek a tiszaszőlősi aranylelet együttese (V. Milojčić, Germania 31. 1953. 7. skk.) és lelőkörülményei (Patay Pál, Germania 37. 1959. 84. skk.);
  • A késő bronzkor bronzedényeiről és kereskedelméről legutóbb Patay Pál értekezett összefoglalóan (Acta Archeologia Hungarica 21. 1969. 167–216);
  • A bodrogkeresz­túri kultúra számos temetőjét tárta fel és tette közzé Patay Pál. Még nem végleges formában ugyan, de ő állította össze a korszak lelet- és lelőhelykataszterét (A bod­rogkeresztúri kultúra temetői. Régészeti Füzetek Ser. II. No. 10. Budapest 1962), újabban pedig összefoglalta ismereteinket e kultúráról (Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr ­Kultur 55. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 1974);
  • Patay Pál, Régi harangok (Budapest, 1977).