Paul von Hindenburg

A Múltunk wikiből

Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg

Posen, 1847. október 2. – Neudeck, 1934. augusztus 2.
német tábornagy
az első világháború után a weimari köztársaság birodalmi elnöke
Wikipédia
Paul von Hindenburg

Galántai József

A katonai események mérlege 1917-ben

Az 1916 őszén meghirdetett Hindenburg-programot, amely szerint 1917 tavaszáig a hadianyag-termelést duplájára, a puska-, a géppuska- és a repülőgépgyártást háromszorosára kellett volna emelni, nem sikerült teljesíteni.

Siklós András

Utolsó kísérletek a Monarchia megmentésére

Az új elgondolás lényege az volt, hogy tekintettel a helyzet jelentős rosszabbodására, konkrét békeajánlatot kell tenni, és azt még október 15-e előtt nyilvánosságra kell hozni.

A Monarchia berlini követe utasítást kapott, hogy a német kormánynál ennek érdekében határozottan lépjen fel. Ez meg is történt és meglepően gyors eredménnyel járt, miután Németországban szeptember utolsó napjaiban jelentős kül- és belpolitikai fordulat következett be. A német hadsereg-főparancsnokság (Hindenburg és Ludendorff), amely addig a végsőkig való kitartás, a „nem engedünk” szellemének legfőbb képviselője volt, a Balkánról és a nyugati frontról érkező riasztó hírek hallatára szeptember 28-án hirtelen arra a meggyőződésre jutott, hogy tekintettel az egyre kedvezőtlenebbül alakuló eseményekre, a még menthető megmentése érdekében azonnali fegyverszünetet és békét kell kérni.