Perényi Zsigmond

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd: Perényi Zsigmond belügyminiszter

Beregszász-Végardó, 1783. november 18. – Pest, 1849. október 24.
nagybirtokos
Ugocsa vármegye főispánja
az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja
a szabadságharc vértanúja
Wikipédia
Perényi Zsigmond

Spira György

A pákozdi győzelem és következményei

A képviselőház ezért október 1-én elnökének, a békepárti ifj. Pázmándy Dénesnek az indítványára pótlólag beválasztotta a bizottmányba az első Batthyány Lajos-kormány tárcájáról le nem mondott két tagját, Szemerét meg (a Délvidékről éppen ekkor visszaérkezett) Mészárost, majd két nap múlva a felsőház is delegálta a bizottmányba négy liberális tagját, Perényi Zsigmond bárót, Ugocsa vármegye és id. Pázmándy Dénest, Fejér megye főispánját, valamint Esterházy Mihály grófot és (Erdély képviseletében) Jósika Miklós bárót, az írót.

Szabad György

A magyarországi megtorlás

Október folyamán esett áldozatul a terrornak Csány László közlekedésügyi miniszter, Perényi Zsigmond báró, a felsőház másodelnöke, Szacsvay Imre, a képviselőház jegyzője, Kazinczy Lajos honvédtábornok, nemzeti kultúránk megújítójának fia s a külföldi segélycsapatok olyan vezetői, mint a francia Ch. Abancourt, a német P. Giron és a lengyel M. Woroniecki.

Irodalom

Perényit bemutatja Doby Antal, Báró Perényi Zsigmond, a magyar nemzet dicső vértanújának élete (Nagyszöllős, 1899),