Csernovics Péter

A Múltunk wikiből
(Petar Čarnojević szócikkből átirányítva)

szerbül Petar Črnović

Mácsa, 1810. március 13. – Fény, 1892. május 1. - halálozásának napja bizonytalan
politikus, kormánybiztos az 1848–49-es szabadságharcban
Wikipédia
Csernovics Péter.jpg
1848. április 26.
A kormány elhatározta 10 állandó nemzetőrzászlóalj esetleges felállítását.
A kormány Petar Čarnojević személyében királyi biztost küld a Délvidékre.

Szabad György

Törekvések az együtt élő népek összefogásának előmozdítására

1862 elején a Kossuthtal az országgyűlés végnapjaiban kapcsolatot teremtő következetes határozatiak a nemzetiségi megbékélés legális szorgalmazóiként léptek fel. A Kövér Lajos által szerkesztett Jövő feladatát nem utolsósorban éppen ebben jelölte meg „támogatóinak” az a húsz tagú csoportja, amelyben ott voltak a határozatiak balszárnyának vezetői (Szilágyi Virgil, Böszörményi László, Madarász József), a függetlenségi mozgalom titkos szervezetének olyan fontos alakja, mint Vidats János gépgyáros, további Kubinyi Ferenc akadémikus, Batthyány István gróf és mások mellett a nemzetiségi megbékélés elismert sürgetője, a turócszentmártoni nyilatkozat megfogalmazójával, Daxnerrel baráti viszonyba került Kállay Ödön és a sokoldalú szerbiai kapcsolatokkal bíró Csernovics Péter.

Irodalom

Varsányi Péter István, Adalékok az 1848-as délvidéki harcokhoz. Csernovics Péter—Vukovics Sebő—Kiss Ernő ismeretlen levelei (Századok, 1977).