Peter Sugar

A Múltunk wikiből
January 1919–December 5, 1999
American historian, known for his expertise in the history of East Central Europe
angol Wikipédia

Művei

P. F. Sugar munkái Kohn nyomdokain haladnak tovább, ámde kelet-közép-európai vonatkozásban kiegészítik azokat. A marxista szakirodalmat ismeri, használja, de szupranacionális felfogása változatlan. A kelet-európai nacionalizmusok négy típusát különbözteti meg, ami a szubjektív megítélés hibáját rejti magában azonkívül, hogy eme különböző típusok a múlt valóságában sokszor keveredtek egymással: P. F. Sugar, The Nature of Non-Germanic Societies under Habsburg Rule (Slavic Review, 1963. 1); P. F. SugarA. J. Lederer, Nationalism in Eastern Europe. 2. kiadás (London, 1971).