Pethő Sándor

A Múltunk wikiből
Pásztori, 1885. március 1. – Balatonfüred, 1940. augusztus 25.
magyar publicista, történész
Wikipédia
Pethő Sándor

Dolmányos István

Áchim demokratikus parasztpártja

A pünkösdi kongresszuson vita alakult ki arról hogy a kormány választójogi politikája ellen rendezzenek-e tömegsztrájkot, s ha igen, mikor. Az elhalasztás álláspontját többek között Pethő Sándor országgyűlési képviselő, Áchim ügyvédje és politikájának becsületes szószólója támogatta. A haladó szellemű és őszintén demokratikus törekvésű Pethő – akarata ellenére – kettős szerepet játszott a mozgalomban. Nagy érdemeket szerzett a paraszti, benne az agrárproletár érdekek védelmezésében, de ugyanakkor bizonyos fékező hatást fejtett ki a radikális akciók során.

Pölöskei Ferenc

A jobboldali ellenzék

Pethő Sándor írta: „Az Andrássy-féle irány a maga nagy elvi hátterével, erkölcsi tartalmával és célkitűzéseivel soha nem volt szabatosan kifejtve, és a nehézségeket még fokozta a pártvezér zárkózott, visszahúzódó, előkelő, büszke, szinte szemérmes természete, amely csak a kevés kiválasztott előtt leplezte le magát.”[1]

Szabó Miklós

A „keresztény középosztály” újkonzervativizmusa

Az Új Nemzedék című havi folyóirat 1913 decemberében indult a függetlenségi párt Károlyi-szárnyának elméleti orgánumaként. A dzsentroid indíttatású értelmiség egy baloldali elkötelezettségű elit csoportja kívánt itt osztályos társainak útmutatást adni. A folyóirat gárdája: Milotay István, Lendvai István, Pethő Sándor rétegüket a magyar nemzetkarakter képviselőjének s ezáltal a magyarság társadalmi összefogása letéteményesének tekintették. Vállalták az egykori középnemesség tradícióját, de úgy vélték, hogy ennek megkopott és elüresedett hagyománya magában kevés arra, hogy a réteg kulcsfontosságú társadalmi feladatát a kor színvonalán ellássa.

Lábjegyzet

  1. Pethő Sándor, Viharos emberöltő. Budapest, év nélkül, 8.

Művei