Piacenza

A Múltunk wikiből

latinul Placentia, helyi nyelvjárásban Piasëinsa

város Olaszország északi részében, Emilia–Romagna régióban
Wikipédia
Piacenza0001.jpg
1748. október 18.
Az 1740-ben kezdődött osztrák örökösödési háborúban részt vett hatalmak megbízottai Aachenben aláírják a békét. (Mária Terézia lemond Szilézia nagy részéről, Pármáról, Piacenzáról, de visszakapja Osztrák-Németalföldet, és elismerteti a Pragmatica Sanctioban körülírt uralkodói jogait).

Györffy György

Tizennégy éves német–magyar háborúság

Ezt megelőzően, 904-ben jelent meg egy nagy magyar sereg Itáliában. Végigpusztították Lombardia síkságát a Pótól északra, Bergamóig és Piacenzáig.

A nyugati „békeövezet” kialakítása és a távolsági kalandozások kezdete

920-ban Lombardián keresztül tértek haza, ahol a piacenzai és nogarai panaszok szerint nem „szövetségesek” módjára viselkedtek.

Külpolitika. Horvátország megszállása.

Mindenesetre a pápai kúria nem nézte tétlenül László elvesztését. Ezzel magyarázható, hogy 1093 húsvétján, amikor a király Bodrogban tartózkodott, megjelent Rajmund Saint Gilles-i gróf öccse, IV. Vilmos Toulouse-i gróf, a pápa odaadó híve, aki szentföldi zarándokútját megszakítva László lelkére beszélt, hogy zarándoksereg élén kövesse őt. László komolyan foglalkozott a gondolattal – utolsó, 1095 húsvétján kibocsátott dénárjára éppenséggel olyan keresztet veretett, amilyent utóbb a keresztesek viseltek –, de tervét nem válthatta valóra, mert váratlanul meghalt, éppen akkor, amikor II. Orbán pápa a piacenzai zsinat után a clermonti zsinatra készülődvén a keresztes hadjárat meghirdetését tervezte.

A keresztes hadjárat

Komnénosz Elek császár 1089-ben II. Orbán pápához küldte segélykérő követeit, akik a piacenzai zsinaton adták elő a latin kereszténységhez intézett kérelmüket, elsősorban zsoldossereg küldését, és kilátásba helyezték a Szent Sír visszafoglalását a meghasonlott pogányoktól.

Könyves Kálmán gazdaságpolitikája és jogalkotása

Kálmán uralkodásának második felében, de a király távollétében tartotta meg Lőrinc esztergomi érsek tíz püspökével az esztergomi zsinatot, amelyen a magyar egyház rendjét az 1095. évi piacenzai és az 1100. évi poitiers-i zsinatok határozatainak figyelembevételével szabályozták.