Piroska császárné

A Múltunk wikiből

Szent Piroska vagy Eiréne

1088 – 1134. augusztus 13.
Árpád-házi magyar királylány, bizánci császárné
Wikipédia
II. János és Piroska
1104
II. (Komnénosz) János egy magyar–bizánci szövetség eredményeképpen feleségül veszi I. (Szent) László leányát, Piroskát.

Györffy György

Kálmán külpolitikája

Ebben a helyzetben kapóra jött, hogy Komnénosz Elek császár 1103 táján követeket küldött Kálmánhoz, és megkérte fia, János számára Szent László leánya, Piroska kezét. A kivételes szépségű leányt, akinek mozaikképe a Hagia Sophia-templom (az Aja Szófia-mecset) falát máig díszíti, 1104-ben vitte az Eumathiosz Philokalész tábornagy vezette küldöttség Bizáncba.

Kristó Gyula

II. István

A húszas évek közepén, annak ellenére, hogy Bizánc császárnéja, Piroska, László király leánya volt, legalábbis semlegesnek vagy hűvösnek kell értékelnünk a magyar–bizánci viszonyt.

Irodalom

Komnénosz János és Piroska esküvőjére lásd SRH I. 439; Gombos II. 1269, 1271; vesd össze Wertner, Az Árpádok családi története 210; Moravcsik Gyula, Bizánc és a magyarság (Budapest, 1953). 72. kk.