Pitvaros

A Múltunk wikiből
község Csongrád megye makói kistérségében
Wikipédia
i.e. 1900
A korai bronzkor kezdete
Vučedoli kultúra; makói és nyírségi csoport; somogyvári csoport; kisapostagi kultúra; nagyrévi kultúra; pitvarosi csoport; hatvani kultúra; perjámosi kultúra (szőregi és gerjeni csoport).

Bóna István

Áttekintés az őskori régészeti lelőhelyekről

  • Bronzkor
    • Pitvarosi csoport: Pitvaros

A korai bronzkor

A helyi hagyományokkal szemben ellenséges második déli hullám elsőnek feltűnt közössége az Aranka–Maros–Szárazér négyszögben megtelepülő pitvarosi csoport. Nem jöttek messziről, valószínűleg a GlinaSchneckenberg-mozgalom lökte őket a mai Bulgária északi részéből a Kárpát-medencébe. Halottaikat zsugorítva temették, telepeiket eddig nem ismerjük. Rítusuk, viseletük, anyagi műveltségük élénken őrzi az észak-balkáni késő rézkori hagyományokat. Társadalmukban olyasféle rétegződés figyelhető meg, mint a balatoni–bodrogkeresztúri java rézkor végi társadalmakban, főnökeik még külsőre is igen hasonló, ovális aranylemezeket, szakrális jelvényeket viseltek (Óbéba).

Sírmellékleteikben először jelenik meg teljes gazdagságában a középső duna-medencei korai bronzművesség. Ókori keleti típusú nagyméretű nyakpereceket, valamint tűket, karpereceket, pártadíszeket, nyakláncokat, bronz és arany hajfürtkarikát viseltek. Fegyverzetük keletmediterrán típusú volt: tőrnek és lándzsának egyaránt használható nagyméretű, erős bordájú nyeles bronzpengék, úgynevezett ciprusi tőrök vagy lándzsák (Csorvás); ez biztosította fölényüket a szétszórt makói csoportok felett.

Valószínűleg a Morva völgyéből költözött a Temesközbe a perjámosi kultúra népe. Magába olvasztotta a rokon pitvarosi csoportot, és új, erős tömböt alkotott a Maros-torkolat vidékén.

Irodalom

Legkorábbi déli eredetű csoportjainkról (somogyvári és pitvarosi csoport): I. Bóna, The Peoples of Southern Origin of the Early Bronze Age in Hungary. I-II. (Alba Regia 4–5. 1965. 17–63);