Plano Carpini

A Múltunk wikiből

Plano Carpini Johannes

1180 k.-1252
Assisi Szent Ferenc tanítványa
Wikipédia

Györffy György

A vezérek folyó menti szállásváltása: Árpád és Kurszán

A köznép nomadizálásának irányával ellentétes volt a főemberek és a kíséret téli- és nyáriszállás-váltása, ezek ugyanis a folyókkal párhuzamosan végeztek ingamozgást állandó téli és nyári udvarhelyeik között. A folyó menti szállásváltás jellemezte általában a nomád népek uralkodóinak és főembereinek települését. Ennek a legszemléletesebb leírása a délorosz sztyeppre benyomult mongol főemberekről maradt fenn. Plano Carpini és Rubruk az Aranyhorda „honfoglalása” utáni években a helyszínen figyelte meg, hogy Batu kán és családtagjai (öccse, sógora, fia, veje, unokaöccsei), valamint a hadvezérek különböző nagy vizek partjain végeztek őszi és tavaszi ingamozgást egy alsó és egy felső végpont között. A két végpont egy-egy révhelynél volt, ahová orosz révészeket és mohamedán kereskedőket telepítettek. E révhelyeknél állandó udvarhely (orda) létesült. Így például Batu alsó végpontjánál egy régi iparosváros, Sumerkent (Asztrahany) közelében épült fel palotája, szerája, a felső végponton egy kőtorony, ükek biztosította a révhely forgalmát.

Irodalom

Plano Carpini és Rubruk leírásai: Györffy, Napkelet felfedezése