Polányi Károly

A Múltunk wikiből

szül. Pollacsek

Bécs, 1886. október 25. – Pickering (Kanada), 1964. április 23.
gazdaságtörténész, szociálfilozófus, társadalompolitikus
Wikipédia

Mucsi Ferenc

Polgári radikalizmus és szabadkőművesség

A Martinovics-páholynak lett tagja 1912-ben Ady Endre, Bányai Elemér (Zuboly), Nagy Endre, Bölöni György; a szocialisták közül pedig Kunfi Zsigmond, Ormos Ede, Rónai Zoltán, Beck Salamon, Diner-Dénes József, Czóbel Ernő, Pogány József, Varga Jenő és Varjas Sándor. A páholy vezetői között jelentős szerepet játszott Polányi Károly és Zigány Zoltán is.

A Galilei Kör

Alapítói: Kende Zsigmond, Székely Artúr, Polányi Károly, Rubin László, Turnovszky Sándor kapcsolatban álltak a Társadalomtudományi Társasággal, és valamennyien tagjai voltak a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesületének.

Erényi Tibor

A munkásmozgalom 1913-ban

November 2-án mintegy négyezren tiltakoztak a sajtóról, valamint az esküdtbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslatok ellen. A gyűlésen többek között Károlyi, Kunfi, Jászi, Vázsonyi és a galileista Polányi Károly szólalt fel.

Mucsi Ferenc

A polgári radikálisok pártalakítása

A Népszava sajnálattal állapította meg, hogy a szocializmussal korábban rokonszenvező radikális szociológusok most visszafelé, a polgárság irányába tettek egy lépést, s ezzel maguk vágtak el azokat a szoros kötelékeket, amelyek eddig a szervezett munkássághoz fűzték őket. Nincs más dolgunk, folytatta, mint hogy figyeljük: „mit tudnak a maguk erejéből csinálni azok, akik eddig túlnyomóan szociáldemokrata tömegek segítségével csináltak politikát”.[1] A Szabadgondolatban Polányi Károly válaszolt a Népszava cikkére: nem történt egyéb – írta –, mint hogy a radikális szociológusok eleget tettek a szociáldemokrácia azon régi kívánságának, hogy az öntudatos polgári erők hozzák létre a maguk önálló politikai szervezetét.

Lábjegyzet

  1. A radikális párt. Népszava, 1914. június 6.

Műve

Polányi Károly, Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet (Budapest, 1976)

Irodalom

Polányi Károlynak a körben folytatott tevékenységére Duczynska IlonaHorváth Zoltán, Polányi Károly és a Galilei Kör (Századok, 1971. 1) című cikke tekint vissza.