Ponori Thewrewk Emil

A Múltunk wikiből
Pozsony, 1838. február 10. – Budapest, 1917. február 23.
magyar klasszika-filológus,
a görög és latin költészet kimagasló műfordítója,
Ábel Jenővel együtt a modern magyar klasszika-filológia megteremtője
Wikipédia
Ponori Thewrewk Emil

Vörös Károly

A társadalomtudományok

Irodalomtudomány és nyelvészet szintéziseként ebben a korszakban indulnak meg az idegen nyelvű filológiai kutatások is: kibontakozik a hazai modern klasszika-filológia (Ponori Thewrewk Emil), de most fordul a figyelem a magyarországi humanista latin irodalom emlékei felé is (Ábel Jenő), megindul a hazai germanisztika (Heinrich Gusztáv, Petz Gedeon), a szlavisztika (Asbóth Oszkár); nemzetközileg is különösen jelentős eredményeket ér el a hazai orientalisztika (Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác).

Műve

Ponori Thewrewk Emil naplója (Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára. Quart. Hung. 2526);