Preusz Mór

A Múltunk wikiből
Ungvár, 1883. február 14. – Németország, 1944. nyara
szakszervezeti titkár, politikus, gyárvezető, nyomdász,
a Budapesti Munkástanács egyik vezetője
Wikipédia

Erényi Tibor

A szociáldemokrata párt 1907. évi kongresszusa. Az október 10-i általános sztrájk és tüntetés.

Az 1907. március 31-től április 1-ig összeülő pártkongresszuson Preusz Mór kassai küldött kifogásolta, hogy amikor a kormány felrúgja a törvényeket, a pártsajtó törvényességre hivatkozik: „…minthogy kivételes állapotokat teremtettek velünk szemben – mondta –, nekünk is módunkban lett volna erőnk tudatában sikeresen visszaverni a kormány támadását, ugyancsak kivételes eszközökkel.”[1]

Galántai József

A munkásmozgalom 1917 őszén és az oroszországi szocialista forradalom

Az iparcsarnoki nagygyűlés napján, vasárnap délután a szociáldemokrata párt rendkívüli kongresszust tartott, amelyen a pártvezetőség az akkori helyzetben másodrendű kérdést – közélelmezés, egyesülési és gyülekezési jog – tűzött napirendre. Több felszólaló bírálta az ezekkel kapcsolatban beterjesztett határozati javaslatokat és erélyesebb akciókat kívánt: „Ha nem megy másképp – mondotta a nyomdászokat képviselő Preusz Mór –, akkor azt az erőt kell alkalmazni a kormánnyal szemben, amely erő azt jelenti, hogy a kormányt a helyéről el lehet kergetni.”[2]

Siklós András

Kísérlet a tanácsok visszaszorítására, a népi szervek tevékenységének korlátozására

A forradalom győzelme után a Budapesti Munkástanács hivatalosan november 2-án alakult meg. Az Újvárosháza közgyűlési termében tartott alakuló gyűlésen, melyen főleg párt- és szakszervezeti funkcionáriusok vettek részt, megválasztották a tanács elnökét és alelnökét. (Elnökké a jobboldali beállítottságú Preusz Mórt, alelnökké az ugyancsak jobboldali Vanczák Jánost választották.)

Lábjegyzetek

  1. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt XIV. pártgyűlésének jegyzőkönyvei, Budapest, 1907. 114.
  2. A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai (továbbiakban: A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai). IV/B. 1914–1918. Budapest, 1969. 405.