Privigye

A Múltunk wikiből

szlovákul Prievidza, németül Priwitz

város Szlovákiában
Wikipédia
Privigye címere

Makkai László

Katolikus közép- és felsőfokú iskolák

Megjelentek mint gimnáziumalapítók a piaristák is, akik lengyelországi központjukból először Podolinban létesítettek gimnáziumot, majd a 17. század második felében Privigyén, Szepesbélán, Breznóbányán és Pozsonyszentgyörgyön is, de a magyar nyelvű középfokú oktatásban majd csak a 18. században jutottak fontos szerephez. Egyébként ők is a jezsuita tantervhez igazodtak, azzal a különbséggel, hogy gyakorlatiasabbak voltak, s nagyobb hangsúlyt helyeztek a matematikai, történelmi és földrajzi oktatásra.

R. Várkonyi Ágnes

A Habsburg-abszolutizmus művelődéspolitikája

A piarista rend most lépett a rendházalapítások korába (1685: Privigye; 1698: Nyitra).

Irodalom

Az első hazai piarista gimnáziumról: Miskolczy István, A kegyes tanítórendiek privigyei kollégiumának története (Vác, 1907).