Ráday Gedeon

A Múltunk wikiből

Hasonló névvel lásd: Ráday Gedeon (egyértelműsítő lap)

Ludány, 1713. október 1. – Pécel, 1792. augusztus 6.
költő, műfordító és politikus
Wikipédia
Ráday Gedeon arcképe.jpg

Kosáry Domokos

Cenzúra, nyomdák, könyvek

A világi gyűjtők közül Ráday Gedeon gróf ekkor kezdte kiépíteni péceli könyvtárát, amelynek magját apja, Ráday Pál könyvei képezték.

Szépirodalom

Fiatalabb nemesi verselők, Ráday Gedeon (1713–1792), majd Orczy Lőrinc báró (1718–1789) a latin időmértékes verselést próbálták alkalmazni a magyar költészetben.

Cenzúra, nyomdák, könyvkiadás

A pesti könyvkereskedelem, szerény kezdetek után, akkor kezdett jelentőssé válni, midőn 1770-ben a bajor származású Weigand János Mihály megvásárolta egyetlen és eladósodott elődjének üzletét, majd nagy raktárat épített ki, és katalógusokat tett közzé. Ráday Gedeontól Kazinczyig egyre többen szerezték be innen a külföldi s részben a hazai könyveket.

A felvilágosult nemesek és az irodalom

Az új főnemesség talán legmozgékonyabb szellemű litterátora, Ráday Gedeon gróf (1713–1792) pedig a klasszikus formák és a rímes-időmértékes magyar verselés egyik meghonosítójaként szintén az újnak egyik előkészítője lett.

Vörös Károly

A nyelvújítás és a művelődés polgáriasodása

Ilyen központ volt a Rádayak péceli gyűjteménye (mely ugyan Ráday Gedeon gróf 1792-ben bekövetkezett halálával sokat vesztett jelentőségéből), vagy Teleki Sámuel gróf marosvásárhelyi tékája, mely 1802-ben a nyilvánosság előtt is megnyitotta kapuit.