Rájnis József

A Múltunk wikiből
Kőszeg, 1741. június 4. – Keszthely, 1812. szeptember 23.
tanár, műfordító
Wikipédia
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: A fájl nincs meg
Bencés gimnázium emléke

Kosáry Domokos

A felvilágosult nemesek és az irodalom

Az újat egyengette a „klasszikus triász” három egyházi értelmiségi költője is, a két hagyományosabb felfogású jezsuita: az erdélyi szegény nemes Baróti Szabó Dávid (1739–1819) és a kőszegi polgár Rájnis József (1741–1812), valamint a Bessenyei-féle program legkészségesebb vállalója, hirdetője: a piarista Révai Miklós (1750–1807). Ami őket éles prozódiai és más vitáik ellenére összefűzte, az nemcsak a deákos klasszicizmus, az időmértékes versforma magyar meghonosítása volt, hanem az is, hogy a líra korszerűsítését, a magyar nyelv fejlesztését tudatos nemzeti nyelvi-irodalmi célkitűzéssel végezték.

Arató Endre

Az irodalmi-művelődési visszhang, a fordítások

A Bernolák kodifikálta nyelvi-irodalmi normát elfogadó költők – bár nem hivatkoztak rá – jól ismerték a magyar irodalom latin iskolája szerzőinek műveit, az időmértékes verselés magyar kézikönyvét, Rájnis A magyar Helikonra vezérlő Kalauzát.