Rásdi pogány papnő

A Múltunk wikiből

Györffy György

Béla ezer napja

Vata fia János pogánykodásának elítélése a békési esperes feladata lett volna, ehhez azonban az egyháznak nem volt elég hatalma. Az egyház mint a vallásellenes és házassági vétségek bírája mindössze annyi retorziót hozhatott, hogy a keresztényeket eltiltotta a Vata neméből való nősüléstől, a pogány dáridók megszüntetéséhez azonban már a király segítsége volt szükséges; Béla el is fogatta János pogány papnőjét, Rásdit, és tömlöcben éhhalálra itélte.