Rabat

A Múltunk wikiből

arabul الرباط

Marokkó fővárosa, egyben Rabat-Salé-Zemmour-Zaer régió székhelye
Wikipédia
Rabat Mausole Mohammed V

Györffy György

Milyen módon történt a föld felosztása?

Egy 1979-ben közzétett arab forrás, Ibn Hajján Rabatban fellelt krónikája a 942-ben a spanyol határvidéken elfogott magyar vitézek elmondása alapján ismerteti a magyarok (turkok) hét vezérét.

A vezérek szállásrendje és a törzsek

  • Tétényt az erdélyi gyulák tartották ősüknek, de a Tühütüm fia Harka nevében fennmaradt „harmadik” vezéri méltóság, a karhasz alapján inkább a harka tisztség kapcsolható hozzá. Ezen az sem változtat, hogy egy újonnan, a marokkói Rabatban felfedezett 942. évi arab forrás Harhadi néven adja meg a nevét, mert a népi tudat a tisztségviselő fiát olykor a kicsinyített tisztségnévvel jelölte. (Például a Fekete-Körös völgyében a századelőn a bíró gyermekét bírókónak mondták.)
  • A rabati arab forrás szerint a negyedik vezér 942-ben Basman volt; helynévi emléke, az Árpád-kori Basman falu Érsekújvár határába olvadt, s alighanem nevének szláv népetimológiával formált Basjan alakjából alakult Bossány (a Nyitra felső völgyében fekvő falu).

Uralomváltás és a székelyek

A rabati vezérnévsor néhány megfejtett neve nem teszi lehetővé, hogy segítségével a vezérek településrendjében bekövetkezett változást megállapítsuk.