Rabinovits József

A Múltunk wikiből

gyakran Rabinovics

Odessza, 1884. november 21. – Szovjetunió, 1940. szeptember 30.
aranyműves, közíró, nyomdász, pénztári tisztviselő,
kommunista politikus, a KMP alapító tagja
Wikipédia

Galántai József

Forradalmi jelenségek a hadseregben és a hadiflottában

A hadifoglyok között forradalmi mozgalom bontakozott ki. Főleg azok, akik már itthon részt vettek a szocialista mozgalomban, az oroszországi események hatására kommunistává és a mozgalom szervezőivé váltak (Ligeti Károly, Szamuely Tibor, Pór Ernő, Jancsik Ferenc, Rabinovits József és mások).

Siklós András

A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása

Amennyire a résztvevők későbbi visszaemlékezéseiből megállapítható, a párt első központi bizottságának tagjai a következők lettek: az oroszországi kommunista hadifoglyok közül Jancsik Ferenc, Kun Béla, Pór Ernő, Rabinovits József, Seidler Ernő, Vántus Károly; a szociáldemokrata baloldal részéről Chlepkó Ede, Fiedler Rezső, Hirossik János, László Jenő, Rudas László, Somló Dezső, Szántó Béla és Vágó Béla; a forradalmi szocialisták közül Korvin Ottó és Mikulik József.