Radnót

A Múltunk wikiből

románul Iernut, németül Radnuten

város Romániában, Maros megyében
Wikipédia
Reformed church in Radnót from the garden
1665
szeptember 10. Erdélyi országgyűlés Radnóton. (A török adóból 20 ezer tallért a fejedelem a kincstár jövedelmeiből fizessen.)
1687. július 26.
A Radnóton ülésező erdélyi országgyűlés szorgalmazza a bécsi tárgyalások folytatását, egyidejűleg főkövetet küld a nagyvezírhez is.
1687. október 1.
Paul Houchin báró szatmári parancsnok a Radnóton ülésező fejedelmi tanács elé terjeszti Lotharingiai Károly követeléseit: a császári hadak élelemmel való ellátása, téli szállás biztosítása Erdélyben, a legfontosabb városok és várak átadása.


R. Várkonyi Ágnes

A majorsági gazdálkodás változásai

Nem tudjuk, hogy II. Rákóczi György 1655–1656-ban még virágzó balázsfalvi ménese a századközép más híres méneseivel együtt miként vészelte át a válságos évek, pusztításait, Apafi gondoskodásából azonban az 1680-as években már ismét híresek a balázsfalvi, katonai, kománai, radnóti és porumbáki fejedelmi ménesek.

Városok, nyitott kapukkal

A régi nagy erdélyi fejedelmek hagyományait követve, Apafi tudatosan igyekezett megerősíteni az 1658-ban felégetett Gyulafehérvár központi helyzetét, megkezdte építését is, de régi fényét már soha nem nyerte vissza a város, a fejedelmi udvar többnyire Ebesfalván és Radnóton élt.

Makkai László

Reneszánsz és barokk képzőművészet

Az utolsó nagyszabású négy sarokbástyás várkastélyt a velencei Agostino Serena fejedelmi „fundátor” építette II. Rákóczi Györgynek Radnóton, 1651-ben. Ennek déli, külső oldalán nyitott, árkádos loggia van, mintegy előrevetítve a minden védelmi cél nélkül, pusztán lakásnak épült kastélyt, amilyennek a szintén velencei példák nyomán építkező Bethlen Miklósé már nyíltan mutatkozik Bethlenszentmiklóson a 17. század második felében.

R. Várkonyi Ágnes

Intézmények, iskolák, nyomdák, könyvtárak

Bercsényi ungvári várában Csáky Krisztina magyar nyelvű könyvtára a világi és polgári igényű könyvkultúra kialakulásában nagy jövő előtt álló női könyvtár egyik első fecskéje. Bornemissza Anna radnóti könyvtára valamivel gazdagabb, de hasonló összetételű.

Irodalom

Herepei János, Bornemisza Anna fejedelemasszony radnóti könyvtára (Adattár … III. Budapest,—Szeged, 1971)