Raimund Friedrich Kaindl

A Múltunk wikiből
* 31. August 1866 in Czernowitz; † 14. März 1930 in Graz
deutscher Historiker und Ethnologe
Wikipédia

Katus László

A németek és az erdélyi szászok

A politikai szervezkedés csak 1905-ben éledt újjá, Steinacker kezdeményezésére. 1905 végén Versecen elhatározták a Magyarországi Német Néppárt megalakítását. A párt a német népiség fenntartását és fejlesztését tűzte célul. Programja a többi nemzetiségi pártéhoz hasonló mérsékelt nyelvi kívánságokat, polgári demokratikus és szociális reformköveteléseket tartalmazott. A párt 1907-ben lépett a nyilvánosság elé, ekkor sikerült néhány németet bejuttatnia a megyei közigazgatási bizottságokba. A választójogi küzdelemben együttműködtek a koalíciós kormány demokratikus és nemzetiségi ellenzékével. 1910-ben – a szlovákokhoz és a románokhoz hasonlóan – ők is igyekeztek választási paktumot kötni a Khuen-Héderváry-kormánnyal, de ez nem sikerült. Egyetlen képviselőt sem tudtak bejuttatni a parlamentbe, ahol a két ellenzéki szász képviselő, Rudolf Brandsch és Traugott Copony képviselte érdekeiket. A párt működése a Délvidéken kívül csak a nyugat-magyarországi (burgenlandi) német községekre terjedt ki. Bekapcsolódtak az 1911–1912-ben Raimund Kaind vezetésével induló úgynevezett kárpáti német mozgalomba is, amelynek célja a Monarchia nem német országaiban (Magyarországon, Horvátországban, Galíciában, Bukovinában) élő kisebb német népcsoportok összefogása volt.

Művei