Raphael pannonhalmi apát

A Múltunk wikiből
Wikipédia – Pannonhalma#Apátok listája

Kristó Gyula

Pénzviszonyok

Hasonlóan tanulságos felemlíteni II. Géza király esetét. Az uralkodó az Ausztria hercegével tartandó megbeszélésre, amint ez szokás volt, embereivel akart elutazni, s megkérte Raphael pannonhalmi apátot, hogy 40 márka ezüstöt haladéktalanul küldjön neki. Az apát azonban azt mondta, hogy neki nincs ezüstje. Erre Héder, a király curiális comese magához hívatta az apát sáfárját (dispensator), és megfenyegette, hogy a királyi parancsnak tegyen eleget. A kincstárnok Pozsonyba ment, és ott az egyház egyik praediumát eladva 20 márkát a királynak adott. Később az apát, mivel a király az ezüstöt az egyháztól csak kölcsönbe kapta, állhatatosan kérte vissza az uralkodótól, és kieszközölte, hogy az eladott praedium fejében a királytól bizonyos udvarnokok földjét nyerte el két mansióval, amely föld az egyház juhaklaival volt szomszédos. Az udvarnokok fellépésére az apát újra a királyhoz fordult, hogy tartozását vagy ezüstben adja meg, vagy adományát erősítse meg. II. Géza végül földdel egyenlítette ki tartozását.