Rastatt

A Múltunk wikiből

németül Barock- und Residenzstadt Rastatt

city and baroque residence in the District of Rastatt, Baden-Württemberg, Germany
angol Wikipédia
Rastatt címere
1714. március 6.
VI. Károly császár, XIV. Lajos francia és V. Fülöp spanyol király Rastattban békét kötnek.
1797. november 28.
Rastattban tárgyalások kezdődnek a Franciaország és a Német-Római Császárság között kötendő békeszerződésről.

R. Várkonyi Ágnes

Az önálló magyar állam összeomlása és az utrechti béke

A spanyol örökösödési háborút befejező rastatti békébe sem sikerült átmenteni a magyar és az erdélyi politika különböző korábbi szerződésekben rögzített eredményeit.

A rastatti béke megkötése után a bécsi titkos konferencia azonnal előterjesztést tett a Magyarország végleges pacifikálását szolgáló országgyűlés összehívására.

Vörös Károly

A társadalmi fejlődés új feltételei

Annál is inkább, mert már látható volt, hogy a birodalom, magyarországi győzelme után, a nyugati harctereken a vége felé járó spanyol örökösödési háborúból is győztesen vagy legalábbis nem vesztesen fog kikerülni, aminthogy az 1714. évi rastatti békében ez be is következett.

H. Balázs Éva

Az itáliai elmélet és gyakorlat

A rastatti béke Ausztriának juttatta Milánót.

Spira György

Forradalmi fordulat Európában

És a forradalom még a következő esztendőben is tovább hódított: 1849. január 31-én felütötte a fejét Firenzében, március 31-én pedig Genovában, majd május 4-én Drezdában, május 9-én Elberfeldben, május 12-én Rastattban s végezetül május 17-én Kaiserslauternben. A napóleoni háborúk időszakának lezárulása után kiépült európai hatalmi rendszer pedig, amely az előző évtizedek szabadságmozgalmait még nagyjából érintetlenül vészelte át, most e forradalmi áradat hatására egyszeriben roskadozni kezdett.

De 1848 forradalmi áradata ezt az európai hatalmi építményt csak megingatni volt képes, alapjaiból kiforgatni nem. Már csak azért sem, mert időbelileg nagyon széttagolt volt. Hiszen a forradalom első hulláma még meglehetősen gyors egymásutánban zúdult rá a nápolyi, a párizsi, a müncheni, a bécsi, a berlini és a karlsruhei trónra. De amikorra Prága is mozgásba jött, addigra Konstanzban, Krakkóban, Poznanban és Nápolyban már ismét a régi rend képviselőinek a kezében volt a hatalom. S azután, még mielőtt Bukarest talpra állt volna, már Prága is elbukott. S helyette utóbb megmozdult ugyan egyebek mellett Róma és Firenze, időközben viszont az ellenforradalom lett úrrá Milánón, Bukaresten, Berlinen és Bécsen is. Amikor meg végül Drezda is fegyverre kelt, akkorra Firenze lett újból az ancien régime híveinek zsákmányává. S hiába sietett ekkor Drezda nyomába lépni Rastatt: mire kitűzte a zászlót, már Drezda sem, Palermo sem tarthatta magát többé, Párizsban pedig nemkülönben ütött a forradalom utolsó órája. Majd 1849 júliusában elesett Róma is, Rastatt is, úgy hogy a következő hónapban immár egyedül a magyarok és a velenceiek állták a harcot, amíg rövidesen az ő sorsuk is be nem teljesedett.

Irodalom

A Wittelsbachok épp olyan szuverén módon tervezgettek, mint a Habsburgok, és a századelő nagy politikusa, Savoyai Eugén bele is vétette 18. cikkelyként a rastatti békébe, hogy Franciaország nem akadályozza meg a bajor dinasztiát egy esetleges cserében.