Richeza német hercegnő

A Múltunk wikiből
(Richeza német grófnő szócikkből átirányítva)

angolul Richeza of Lotharingia, franciául Richenza, lengyelül Rixa

b. ca. 995/1000 - d. Saalfeld, 21 March 1063
a German noblewoman by birth member of the Ezzonen dynasty and by marriage Queen of Poland
Angol Wikipédia
Rycheza, Matejko

Györffy György

Az Árpád-ház mellőzésétől a német hűbérig

Elsőként Bretiszlav cseh herceg látta elérkezettnek az időt függetlensége kiharcolására és hatalma gyarapítására. Mindenekelőtt a forrongástól és belháborútól földre sújtott Lengyelország megrablásából nem akart kimaradni. Szövetségest keresve Péterhez fordult, annál is inkább, mert Kázmér lengyel trónörökös 1034 óta Magyarországon élt száműzetésben, és követei útján kérte, hogy Péter továbbra is tartsa Kázmért fogságban. Péter bizonyára szívesen megtette volna ezt, ha cserében biztosítva látja a Vazul-fiak ártalmatlanná tételét, Levente és Endre azonban idejében eltávozott Csehországból Lodomériába, majd a besenyők földjére, s így Péter sem tartóztatta Kázmért, amikor ez anyjához, a német Richeza hercegnőhöz Németországba akart távozni.

Uralkodó osztály

Szent László ősfája[1]
Árpád nagyfejedelem
Madarász Henrik király
II. Rudolf burgundi király
Zolta herceg
Ottó császár Adelhaid burgundi hercegnő
Taksony nagyfejedelem besenyő hercegnő bizánci örmény „comes”? bolgár hercegnő?  ?  ?  ?  ? Meskó lengyel herceg Dubravka cseh hercegnő Dobremir elbai szláv herceg  ? Hermann lotaringiai Pfalzgraf Helwig II. Ottó német császár Theophanu görög hercegnő
Mihály (Béla?) herceg bolgár hercegnő? ? ? Boleszló lengyel herceg Emnildis elbai szláv hercegnő Ehrenfried (Ezzo) rajnai Pfalzgraf Matild német hercegnő
Vazul herceg „Tatun nembeli” leány (Katun?) III. Meskó lengyel herceg Richeza német grófnő
Béla király Richeza (?) lengyel hercegnő
Szent László

Lábjegyzet

  1. I. László származására lásd Wertner, Az Árpádok családi története adatait.