Robert Owen

A Múltunk wikiből
Newtown, 1771. május 14. – Newtown, 1858. november 17.
utópikus szocialista, a szövetkezeti mozgalom elindítója
Wikipédia
Robert Owen (John Cranch festménye, 1845)

Heckenast Gusztáv

A manufaktúra-korszak első szakasza Ausztriában

James Hargreaves kézzel hajtott 8 orsós fonókerekét, a „Jenny”-t (1764) Richard Arkwright vízikerékkel hajtott fonógépe, a „Water” (1769) követte; ezek még viszonylag durva és egyenetlen fonalat készítettek, de 1779-ben Samuel Crompton e két találmány kombinációjával („mule” = öszvér) megalkotta a finomfonásra alkalmas gépet. A fonal ára ennek következtében 1780-tól 1800-ig ötödére, majd tizedére esett, s Robert Owen megállapítása szerint 2500 munkás termelt annyi fonalat, mint azelőtt hatszázezer.

Vörös Károly

A centralisták

Lukács Móric a nyugat-európai társadalmi áramlatok, új eszmék, irányzatok jó érzékű ismertetője: így kerít sort 1842-ben a nyugat-európai utópista szocialista eszmék akadémiai bemutatására, Saint Simon, Fourier, Owen tanításait és kísérleteit ismertetve, s utalva ennek kapcsán a munkásosztály pauperizálódására; 1847-ben arra hívja fel a figyelmet, hogy a termelők, a munkások milyen aránytalanul csekély mértékben részesednek a megtermelt javakból.