Roman volhíniai fejedelem

A Múltunk wikiből
†1205 nyara
volhíniai fejedelem
Qikipédia – I. Leszek lengyel fejedelem
1188
III. Béla Vologyimer halicsi és Roman volhíniai fejedelem ellentétét kihasználva, Endre nevű fiát teszi meg Halics kormányzójává, Vologyimert pedig fogságba veti.

Kristó Gyula

III. Béla hódító külpolitikája

Kapóra jött Bélának az a körülmény, hogy Vologyimer (Vlagyimir) halicsi fejedelmet Roman volhíniai fejedelem kivetette székéből, s Vologyimer hozzá jött segítségért. A magyar király fegyveresen indult 1188-ban Halicsba, Roman megfutott előle, így Béla akadálytalanul bevonult a városba. Ugyanakkor nem helyezte vissza Vologyimert a fejedelemségbe, hanem saját fiát, Endrét tette meg fejedelemnek, Vologyimert pedig visszavitette Magyarországra, s ott feleségével és két fiával együtt börtönbe záratta. Endre nagy adókat vetett ki, magyarjai erőszakoskodtak a halicsiakkal, lovaikat pedig a templomokba kötötték be. Roman már 1188-ban kísérletet tett Halics visszafoglalására, de nem járt sikerrel.

Az új berendezkedés időszakának külpolitikája

A gyermek Endre ellen győztes és III. Béla fiát Halicsból kiszorító Vologyimer (Vlagyimir) Jaroszlavics 1198-ban meghalt. Halics élére az a Roman került, aki Vlagyimir fejedelemségét, a magyar források Lodomériáját is bírta. Roman tehát egy kézben egyesíttette Halics és Vlagyimir, azaz Volhínia kormányzását. Amikor a lengyelekkel vívott csatában 1205 nyarán elesett, két fiút hagyott maga után, a kisgyermek Danyilót (Danyiil) és a csecsemő Vaszilkót (Vaszilij). Roman halálának hírére politikai ellenfele, Rurik Rosztiszlavics, akit Roman kolostorba kényszerített, levetette a szerzetesi öltözéket, kun és orosz csapatokkal Halicsra támadt. A halicsiak Endre magyar királyt hívták segítségül, aki 1205 végén megjelent orosz földön, Szanokban találkozott Roman özvegyével, Danyilót kedves fiaként fogadta, és őrséget hagyott Danyilo védelmére Halicsban. Az őrségnek tagja, illetve bizonnyal vezetője volt az a Mok (Mog), aki III. Béla uralkodásának utolsó éveiben, majd pedig Imre alatt 1198–1199-ben nádorként szolgált. 1206-ban II. Endre is nádorává emelte. Endre király halicsi útja eredményeképpen felvette uralkodói címei közé a Halics és Lodoméria királya (rex Galicie ez Lodomerie) titulust.

A magyar őrség, bár számát tekintve elég tekintélyes lehetett, csak ideig-óráig vetett gátat a Halics|halicsi bojárok más irányú orientációjának. A Roman fiai iránt ellenséges bojárok rövidesen annak az Igornak a két fiát hívták magukhoz, akinek XII. század végi polovec hadjáratát az Ének Igor haláláról emelte be a világirodalomba. Vologyimer (Vlagyimir) Igorjevicset Halicsba, Roman Igorjevicset pedig Zvenyigorodba ültették. Vlagyimiri Roman özvegyét és kisgyermekeit a magyar őrség sem tudta megvédeni. Vlagyimirbe menekültek. A halicsi bojárok azonban Roman családjának kiadását követelték Vlagyimir városától, mire Roman felesége és fiai továbbfutottak a lengyelekhez, akik Romant csatában megölték. Leszek krakkói fejedelem szívesen fogadta a száműzötteket, követe társaságában Danyilót Magyarországra küldte. Emlékeztette Endrét, hogy Romannal kölcsönös támogatást ígértek egymás családjának, és hogy barátok voltak. Leszek azt ajánlotta a magyar királynak, hogy mivel Roman családját megtámadták és elűzték, keljenek hadra, és adják vissza nekik atyai örökségüket.